POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne

• Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych przez administratora.
• Właścicielem strony internetowej www.shopperman.pl oraz administratorem danych osobowych jest Jakub Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SHOPPERMAN Jakub Nowak, NIP: 9191821906, REGON: 384957520, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Adres e-mail: info@shopperman.pl

 

II. Dane osobowe

• Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, jednak jest to niezbędne do skorzystania z usługi i prawidłowej realizacji zamówienia.
• Dane osobowe są pozyskiwane podczas składania zamówienia przez Klienta telefonicznie lub za pomocą komunikatora internetowego, a także w przypadku dokonania płatności w formie bezgotówkowej lub składania reklamacji.
• Dane osobowe Klienta przetwarzane przez administratora, to imię i nazwisko, adres podany jako miejsce dostawy zamówienia, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie paragonu stanowiącego dowód zakupu produktów na rzecz Klienta, dane bankowe związane z płatnością w formie bezgotówkowej, jeśli Klient takiej dokonał na rzecz administratora.
• Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi, jak również przechowywane na wypadek reklamacji Klienta, przez czas w jakim Klientowi przysługuje prawo do reklamacji usługi.
• Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, z wyjątkiem plików cookies, wymaganych do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej administratora.
• Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: info@shopperman.pl
• Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane w pamięci komunikatorów internetowych, jak również na urządzeniach informatycznych administratora. Administrator korzysta z zabezpieczeń systemowych gwarantowanych przez operatorów komunikatorów internetowych, jak również z oprogramowania zabezpieczającego urządzenia informatyczne administratora.
• Administrator chroni zgromadzone dane osobowe poprzez zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 

III. Udostępnianie danych

• Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione pracownikom firmy w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Klienta.
• Styczność z danymi podanymi przez Klienta, w nieuniknionym zakresie, mogą mieć również osoby współpracujące z administratorem, np. pracownicy biura rachunkowego, czy osoby zajmujące się obsługą strony internetowej administratora.
• Dane osobowe zbierane są przez administratora również za pomocą komunikatora internetowego WhatsApp, czy Facebook. Operatorzy tych komunikatorów zapewniają o poufności informacji przekazywanych za pośrednictwem komunikatorów, jednak administrator ma do nich dostęp jedynie z poziomu użytkownika, dlatego może opierać się jedynie na gwarancjach operatorów o zabezpieczeniach wspomnianych komunikatorów.
• Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
• Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych na temat Klienta upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

IV. Informacja o plikach cookies zbieranych przez serwis www.shopperman.pl

• Serwis korzysta z plików cookies.
• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu.
• Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
• W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
• Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, w tym dostawcom oprogramowania pozwalającego na odpowiednie funkcjonowanie strony www.shopperman.pl.
• Elementy zawarte w serwisie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych serwisów zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretny serwis.
Serwisy mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtym serwisie.
• Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach:
Polityka prywatności WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-information-we-collect
Polityka prywatności Messenger: https://www.messenger.com/privacy
Polityka prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
• Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
• W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
• Administrator Twoich danych w serwisie www.shopperman.pl zapewnia, że nie wykorzystuje plików cookies w celu Twojej identyfikacji. Informacje, do jakich mam dostęp w związku z korzystaniem z opisanych powyżej narzędzi, nie pozwalają na Twoją bezpośrednią identyfikację. Nie mam jednak wpływu na to, w jaki sposób z plików cookies korzystają podmioty trzecie i czy nie zestawiają gromadzonych informacji z innymi informacjami na Twój temat, które pozwalają im Ciebie zidentyfikować. Nie uczestniczę jednak w tym procesie i nie mam na niego wpływu.

 

V. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

• Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki, jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
• W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami

Chrome > https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl
Firefox > https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy
Internet Explorer > https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042

 

VI. Postanowienia końcowe

• Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie www.shopperman.pl/polityka-prywatnosci/
• Zgodnie z art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza wskazane rozporządzenie. Właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Scroll Up